Sumsel
Hangtuah Balas Kekalahan di Rumah Bima Perkasa
Bima Perkasa Yogyakarta datang dengan bekal rasa percaya diri yang tinggi. Selain bermain di hadapan publik sendiri di GOR UNY, lawan yang dihadapi juga sudah p...